Trong trường hợp đơn hàng của quý khách CÓ hóa đơn hoặc phiếu biên nhận bán hàng, quý khách vui lòng gửi kèm giấy tờ này cùng với sản phẩm về CƯỜNG THÀNH theo hướng dẫn trả hàng được quy định rõ trong Chính sách đổi trả

Nếu sản phẩm của quý khách KHÔNG kèm theo bất kỳ chứng từ mua hàng nào, CƯỜNG THÀNH sẽ căn cứ theo hệ thống quản lý đơn hàng để xác thực quý khách có mua sản phẩm tại CƯỜNG THÀNH không và đơn hàng của quý khách vẫn được chấp nhận trả hàng.